Lưới tô tường

Lưới tô tường là loại lưới thép được sản xuất bằng cách dập hình thoi lên những tấm tôn mỏng rồi kéo ra thành các ô lưới rất chắc chắn.

Lưới tô tường chuyên dụng để chống nứt sàn, tường, là giải pháp tối ưu để chống nứt các mạch vừa tiếp xúc với các bề mặt vật liệu có kết cấu khác nhau. giúp công trình thêm chắc chắn và thẩm mỹ cao.

Mô tả

Lưới tô tường (lưới xây tường) là loại lưới thép được sản xuất bằng cách dập hình thoi lên những tấm tôn mỏng rồi kéo ra thành các ô lưới rất chắc chắn.

Lưới tô tường chuyên dụng để chống nứt sàn, tường, là giải pháp tối ưu để chống nứt các mạch vừa tiếp xúc với các bề mặt vật liệu có kết cấu khác nhau. giúp công trình thêm chắc chắn và thẩm mỹ cao.

Lưới tô tường chống nứt tường thường đóng thành từng cuộn, chiều ngang 1m chiều dài từ 3m đến trở lên, ô lưới hình thoa 6*12